"Medicijnresten in water | Medicijnen | Rijksoverheid.nl"Jaarlijks komt minstens 140 ton resten van medicijnen via urine en ontlasting in het riool terecht. Daarna belanden de medicijnresten in het oppervlaktewater. Ook komen medicijnresten in het grondwater voor. Via het grondwater en het oppervlaktewater komen medicijnresten vervolgens in het drinkwater terecht.

Load more